Veelgestelde vragen  
 

Veelgestelde vragen


Hoe kan ik een klacht indienen?

Als uw klacht aan de voorwaarden voldoet, kunt u op verschillende manieren een klacht indienen. U kunt gebruik maken van het klachtformulier op deze website. Dit klachtformulier kunt u digitaal versturen of uitprinten en per post opsturen. Natuurlijk mag u ook een brief sturen. Onze adresgegevens vindt u bij Contact. Bij het indienen van uw klacht is het van belang dat u alle relevante informatie en documenten meestuurt zodat de Ombudscommissie een goed beeld krijgt van uw klacht.

Over welke gemeenten behandelt de Ombudscommissie klachten?

De Ombudscommissie behandelt uitsluitend klachten van gemeenten die bij haar zijn aangesloten: Doesburg, Rheden, Rozendaal.

Kan ik een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman?

Omdat de gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal een eigen Ombudscommissie hebben, is de Nationale Ombudsman niet bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen.

Behandelt de Ombudscommissie klachten over de inhoud van wettelijke regels?

Een wettelijke regel is bijvoorbeeld een wet, maar kan ook een algemene maatregel van bestuur zijn of een verordening van een gemeente of provincie. De Ombudscommissie mag uw klacht hierover niet onderzoeken. U kunt uw klacht dan het beste voorleggen aan de instantie die heeft meegewerkt aan de betreffende wettelijke regel of die daar invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de fractie van een politieke partij in de Tweede Kamer of een gemeenteraad.

Met wat voor soort klachten houdt de Ombudscommissie zich bezig?

De onderstaande onderwerpen komen vaak aan de orde in klachtbrieven:

  • Behandelingsduur. Is de gemeente slagvaardig geweest en heeft zij met voldoende snelheid opgetreden?

  • Rechtszekerheid. Heeft de gemeente voldaan aan de gerechtvaardigde verwachtingen van burgers?

  • Informatieverstrekking. Is de gemeente ingegaan op uw informatieverzoek? Heeft de gemeente u geïnformeerd over handelingen waarbij u een belang hebt?

  • Redelijkheid. Heeft de gemeente de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen en is de uitkomst hiervan niet onredelijk?

  • Bejegening. Heeft de gemeente beleefd, fatsoenlijk en hulpvaardig gehandeld?Mijn vraag staat hier niet bij.

Mocht uw klacht over een ander onderwerp gaan en u twijfelt of u hiervoor de Ombudscommissie kunt benaderen, neem gerust contact met ons op. Kijk bij Contact voor de juiste contactgegevens.