Klacht indienen  
 

Klacht indienen - Voorwaarden indienen klacht

U kunt alleen een klacht indienen bij de Ombudscommissie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw klacht gaat over een gemeente die is aangesloten bij de Ombudscommissie Rheden: Doesburg, Rheden, Rozendaal.

  • Uw klacht gaat over gedrag van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van de gemeente.

  • U heeft al een klacht ingediend bij de gemeente. Het liefst schriftelijk.

  • Als u niet in staat bent de klacht eerst aan de betrokken gemeente voor te leggen dan kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij de Ombudscommissie. Dit kan ook wanneer uw klacht gaat over de klachtenafhandeling van de gemeente.

  • De gemeente heeft uw klacht niet langer dan één jaar geleden afgehandeld.

  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels of over (gemeentelijk) beleid.

  • Uw klacht gaat niet over een uitspraak van een rechter.