Klacht indienen  
 

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen bij de Ombudscommissie Rheden door:

  • Het klachtenformulier van deze website te downloaden, uit te printen, invullen en per post te versturen.
  • Een brief of e-mail te sturen.

Ons postadres is:
 Ombudscommissie Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

E-mail:
 ombudscommissie@rheden.nl

In de brief en e-mail moet in ieder geval staan:
  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De dagtekening
  • De reden(en) waarom u een klacht indient
  • Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht
  • Een aanduiding wanneer de gedraging heeft plaatsgevonden
  • De manier waarop u een klacht bij de gemeente heeft ingediend en mogelijk de bevindingen van het onderzoek naar de klacht door de gemeente
  • Uw handtekening als u een brief stuurt

Wij adviseren u om bij uw klacht kopieën van eventueel schriftelijk bewijsmateriaal mee te sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld eerdere klachtbrieven of andere belangrijke documenten zijn. De Ombudscommissie betrekt deze stukken bij haar onderzoek.

Wanneer u het digitale klachtenformulier invult, kunt u eventueel schriftelijk bewijsmateriaal per e-mail of per post nazenden.