De Ombudscommissie  
 

De Ombudscommissie - Behoorlijkheidsnormen

De behoorlijkheidsnormen vormen het kader waarbinnen de Ombudscommissie de oordelen velt. Dit kader is in de loop van de afgelopen 25 jaar in de praktijk gegroeid en wordt door vrijwel alle Ombudsmannen en -commissies gehanteerd.

A. Open duidelijk
  1. Transparant;
  2. Goede informatieverstrekking;
  3. Luisteren naar de burger;
  4. Goede motivering;

B. Respectvol
  5. Respecteren van grondrechten;
  6. Bevorderen van actieve deelname door de burger;
  7. Fatsoenlijke bejegening;
  8. Fair Play;
  9. Evenredigheid;
10. Bijzondere zorg;

C. Betrokken en oplossingsgericht
11. Maatwerk;
12. Samenwerking;
13. Coulante opstelling;
14. Voortvarendheid;
15. De-escalatie;

D. Eerlijk en betrouwbaar
16. Integriteit;
17. Betrouwbaarheid;
18. Onpartijdigheid;
19. Redelijkheid;
20. Goede voorbereiding;
21. Goede organisatie;
22. Professionaliteit.