De Ombudscommissie  
 

De Ombudscommissie - Wie is de Ombudscommissie Rheden?

De Ombudscommissie Rheden bestaat uit onafhankelijke deskundigen die geen binding hebben met de aangesloten gemeenten.

De ombudscommissie bestaat uit een voorzitter, drie leden en een secretaris.Voorzitter , De heer D.W.van Ruitenbeek


Nevenfuncties:
  • Afdelingsmanager bij de RijksoverheidCommissielid / Plaatsvervangend voorzitter , mevrouw A. Huisman


Nevenfuncties:
  • Adviseur public affairs KvKCommissielid , De heer mr. M. Wasser


Nevenfuncties:
  • Senior juridisch adviseur bij de gemeente Zutphen
  • Lid bezwaarschriftencommissie van de gemeente Wijchen
  • lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente DeventerLid , Mevr. bc. L. Wajon


Nevenfuncties:
  • Jurist bij stichting BWNSecretaris , Vacature