De Ombudscommissie  
 

De Ombudscommissie

In contacten tussen gemeente en haar burgers gaat er wel eens iets mis. U bent bijvoorbeeld niet correct behandeld door een medewerker of u ontvangt geen reactie op een vraag.

In eerste instantie moet u dan naar de gemeente om een klacht in te dienen. Wanneer u vindt dat de gemeente onvoldoende aandacht aan uw klacht heeft besteed of als u het niet eens bent met de conclusies van de gemeente kunt u een klacht indienen bij de Ombudscommissie.

De Ombudscommissie zoekt uit wat er precies is gebeurd en waarom de gemeente zich zo heeft gedragen. Bovendien toetst de commissie het gedrag van de gemeente aan bepaalde behoorlijkheidsnormen.

Vervolgens spreekt de commissie een oordeel uit: de gemeente heeft zich in deze situatie behoorlijk gedragen of juist niet behoorlijk gedragen.

Het oordeel van de commissie, in de vorm van een advies, is niet dwingend. Daarin verschilt het met een rechterlijke uitspraak. Het is dan ook niet mogelijk om tegen het oordeel in beroep te gaan. De gemeente hoeft zich dus niet te houden aan het advies maar doet dit overigens in veel gevallen wel.

De Ombudscommissie is onafhankelijk en onpartijdig en kan haar werk in vrijheid doen. De aangesloten gemeenten mogen geen instructies geven over de werkwijze van de commissie.

Aarzel niet, neem contact op!

Iedereen kan bij de Ombudscommissie een klacht indienen. Dit is kosteloos. U kunt een klacht indienen per brief, e-mail of via het formulier op deze site. Heeft u vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen.